info@neko-ieper.betel. 0477 30 84 38Diksmuidseweg 3A, 8900 IEPER

Wat is judo?

Judo is een van oorsprong Japanse vechtsport die rond 1882 is ontworpen door Jigoro Kano. Het woord betekent 'zachte weg', waarbij het woordje do (weg) verwant is aan tao en naast de betekenis 'manier' ook de connotatie heeft van 'levenspad'.
Een beoefenaar van het judo heet een judoka.

Iedereen kan judo beoefenen, van 4 jaar tot ... !

Het ontstaan van judo

Jigoro Kano

Op 28 oktober 1860 werd te Mikage, bij Kobe, meester Jigoro Kano geboren. Met zijn familie verhuisde hij in 1871 naar Tokio. Hij studeerde daar filosofie, economie en politieke wetenschappen. Later werd hij leraar aan de school voor edelen (gakushuin) en bekleedde ook hoge staatsposten.

Ten gevolge van zijn tengere lichaamsbouw ging hij het oude jujutsu bestuderen. Hij had in verhalen kennis gemaakt met het principe dat door gebruik van jujutsu het voor een zwakkere mogelijk was een sterkere te overwinnen. Na lang zoeken kreeg Jigoro onderricht van verschillende meesters, die Jigoro Kano de geheimen van hun respectievelijke scholen leerden

Verder vervolmaakte hij zich nog door studie van geschriften van andere jujutsu-scholen en ook door het bestuderen van buitenlandse werken over lichamelijke opvoeding. Daarna bouwde hij zelf een systeem op waarin ook veel aandacht werd besteed aan het geestelijk aspect.

Jigoro Kano (rechts) and Kyuzo Mifune (links)

In 1882 opende meester Kano zijn eigen school onder de naam kodokan judo (school tot het onderricht van de zachte weg). Met opzet had meester kano jutsu niet gebruikt maar veranderd in do, zo onderwees hij geen jujustu maar wel judo (ju is het principe, jutsu is de kunst en do is de weg).

Na een moeilijke start en minachting van andere jutsu-scholen brak het kodokan-judo door in 1886. Dat jaar richtte de hoofdstedelijke politie van Tokio een tornooi. Hieraan namen 15 judoka's van meester Kano en 15 jutsuka's van meester Totsuka deel. Het werd een 13-0 overwinning voor het kodokan. De suprematie van het kodokan was bewezen en de sport verspreidde zich over Japan en later over gans de wereld.

In 1887 kwam de technische zijde van het judo tot zijn voltooiing, terwijl de spirituele fase zijn vervolmaking kreeg in 1922 met twee spreuken: seiryoku zen'yo (maximum resultaat) en jita kyoei (onderlinge weldaad).

Na een vergadering met het Internationaal Olympisch Comité te Cairo, overleed meester Kano op 4 mei 1938 op het stoomschip Hikawa-Maru aan een longontsteking.

Judo in Ieper

In 1965 werd de Ieperse judoclub Neko opgericht, door Dhr Roger Mennens.

Judoclub Neko Ieper

Judo gradatiesysteem

Graad Kleur Naam
6e Kyu wit rok-kyu
5e Kyu geel go-kyu
4e Kyu oranje yon-kyu
3e Kyu groen san-kyu
2e Kyu blauw ni-kyu
1e Kyu bruin ik-kyu
1e Dan zwart sho-dan
2e Dan zwart ni-dan
3e Dan zwart san-dan
4e Dan zwart yon-dan
5e Dan zwart go-dan
6e Dan rood-wit roku-dan
7e Dan rood-wit nana-dan
8e Dan rood-wit hachi-dan
9e Dan rood ku-dan
10e Dan rood ju-dan
11e Dan wit (brede band) juichi-dan

Meer over judo

Woordenlijst Japans-Nederlands

Japans
(schrijfwijze volgens het Hepburnsysteem)
Fonetische uitspraak Nederlands
konnichiha konnietsjie wa goedendag (middag)
ohayô gozaimasu ohajoo gozaimas goedemorgen
konbanha konbanwa goedenavond
oyasumi nasai oyasumi nasai goede nacht
sayônara sajoonara dag (bij afscheid)
io hoj he!, hoi! (informeel)
moshi moshi mosji mosji hallo (aan de telefoon)
hai ; un haj ja ; ja (informeel)
ie ; u~n ie-e nee ; nee (informeel)
dôzo doozo alstublieft (bij iets geven bijv.)
dômo doomo dank u wel
dômo arigatô doomo arigatoo dank u wel (iets beleefder)
dômo arigatô gozaimasu doomo arigatoo gozaimas dank u wel (nog iets beleefder)
sumimasen soemimasen neem me niet kwalijk, pardon
dô itashimashite doo ietasjiemashjte geen dank
dochira he? dojira e lett. waar ga je heen?
hisashiburi jisasjiburi dat is lang geleden, lang niet gezien
irasshaimase irassjaimase welkom
o genki desu ka ogenkie des ka hoe gaat het er mee?
genki desu anata wa genkie des anata wa goed, en met jou
watashi mo genki desu watasjie mo genkie des met mij gaat het ook goed
mata ne mata ne tot ziens
genki dene genkie dene het ga je goed
watashi no namae ha [naam] desu watasjie no namae wa [naam] des mijn naam is....
hai wakarimasu haj wakariemas ja, ik begrijp het
ittadakimasu ittadakimas eet smakelijk
kyô kjoo vandaag
kinô kienoo gisteren
ashita asjta (i is nauwelijks hoorbaar) morgen
asa asa ochtend
konshû konsjoe deze week
senshû sensjoe verleden week
raishû rajsjoe volgende week
kongetsu kongetsoe deze maand
kotoshi kotosjie dit jaar
kyonen kjonen verleden jaar
haru haroe lente
natsu natsoe zomer
aki akie herfst
fuyu foejoe winter
nichiyôbi nietsjiejoobie zondag (lett. zon-dag)
getsuyôbi getsjoobie maandag (lett. maan-dag)
kayôbi kajoobie dinsdag (llett. vuurdag)
suiyôbi soe-ie-joobie woensdag (lett. waterdag)
mokuyôbi mookoejoobie donderdag (lett. houtdag)
kinyôbi kinjoobi vrijdag (lett. gelddag)
doyôbi dojoobie zaterdag (lett. gronddag)
ichigatsu ietsjiegatsoe januari (lett. maand een)
nigatsu niegatsoe februari (lett. maand twee etc.)
sangatsu sangatsoe maart
shigatsu sjiegatsoe april
gogatsu gogatsoe mei
rokugatsu rokoegatsoe juni
shichigatsu sjtsjiegatsoe juli
hachigatsu hatsjiegatsoe augustus
kugatsu koegatsoe september
jûgatsu dzjoegatsoe oktober
jûichigatsu dzjoe-ietsjiegatsoe november
jûnigatsu dzjoe-niegatsoe december
ichi/hitotsu ietsjie/hieto-tsoe 1
ni/futatsu nie-foeta-tsoe 2
san/mittsu san/miet-tsoe 3
iyon/shi/yottsu jon/sjie/jot-tsoe 4
go/itsutsu go/ietsoe-tsoe 5
roku/muttsu rokoe/moet-tsoe 6
shichi/nana/nanatsu sjietsjie/nana-tsoe 7
hachi/yattsu hatsjie/jat-tsoe 8
kyu/kokonotsu kjoe/kokono-tsoe 9
ju/to djoe/too 10
oranda oranda Nederland
orandago orandago Nederlands
berugi berugi Belgie
e~go wo hanashimasu ka? e~go wo hanasjimasu ka? spreek je Engels?
otearai ha doko desu ka? ootearaj wa doko des ka? waar is de WC? (lett. plaats om m'n handen te wassen)